Nazwa Cena netto
Zmywarka uniwersalna 400v Zmywarka uniwersalna 400v
Stalgast
4 130 zł 3 150 Dodaj do koszyka
Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego 400v Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego 400v
Stalgast
4 350 Dodaj do koszyka
Zmywarka uniwersalna 500x500 4,9 kw 400v z dozownikiem płynu myjącego oraz pompą zrzutową Zmywarka uniwersalna 500x500 4,9 kw 400v z dozownikiem płynu myjącego oraz pompą zrzutową
Stalgast
4 590 Dodaj do koszyka
Zmywarka uniwersalna 230v Zmywarka uniwersalna 230v
Stalgast
4 130 Dodaj do koszyka
Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego 230v Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego 230v
Stalgast
4 350 Dodaj do koszyka
Zmywarka uniwersalna 500x500 3,9 kw 230v z dozownikiem płynu myjącego oraz pompą zrzutową Zmywarka uniwersalna 500x500 3,9 kw 230v z dozownikiem płynu myjącego oraz pompą zrzutową
Stalgast
4 590 Dodaj do koszyka
Zmywarka uniwersalna 500x500 z dozownikiem płynu myjącego -power digital Zmywarka uniwersalna 500x500 z dozownikiem płynu myjącego -power digital
Stalgast
4 950 Dodaj do koszyka
Zmywarka uniwersalna 500x500 z dozownikiem płynu myjącego i pompą zrzutową - power digital Zmywarka uniwersalna 500x500 z dozownikiem płynu myjącego i pompą zrzutową - power digital
Stalgast
5 190 Dodaj do koszyka
Zmywarka uniwersalna 500x500 z dozownikiem płynu myjącego i pompą wspomagającą płukanie - power digital Zmywarka uniwersalna 500x500 z dozownikiem płynu myjącego i pompą wspomagającą płukanie - power digital
Stalgast
5 540 Dodaj do koszyka
Zmywarka uniwersalna 500x500 z dozownikiem płynu myjącego, pompą zrzutową i pompą wspomagającą płukanie - power digital Zmywarka uniwersalna 500x500 z dozownikiem płynu myjącego, pompą zrzutową i pompą wspomagającą płukanie - power digital
Stalgast
5 780 Dodaj do koszyka
Zmywarka uniwersalna 6,4kw z dozownikiem płynu myjącego, wyswietlaczem temp. Zmywarka uniwersalna 6,4kw z dozownikiem płynu myjącego, wyswietlaczem temp.
Silanos
6 579 Dodaj do koszyka
Zmywarka uniwersalna 6,4kw z dozownikiem płynu myjącego oraz zmiękczaczem automatycznym, pompą wspomogająca płukanie, wyswietlaczem temp. Zmywarka uniwersalna 6,4kw z dozownikiem płynu myjącego oraz zmiękczaczem automatycznym, pompą wspomogająca płukanie, wyswietlaczem temp.
Silanos
8 231 Dodaj do koszyka
Zmywarka uniwersalna 6,4kw z dozownikiem płynu myjącego oraz zmiękczaczem automatycznym, pompą wspomogająca płuk., wyś. temp., pompa zrzut. Zmywarka uniwersalna 6,4kw z dozownikiem płynu myjącego oraz zmiękczaczem automatycznym, pompą wspomogająca płuk., wyś. temp., pompa zrzut.
Silanos
8 593 Dodaj do koszyka
Zmywarka uniwersalna 500x500 6,4 kw z dozownikiem płynu myjącego, automatycznym zmiekczaczem oraz wyswietlaczem temperatury Zmywarka uniwersalna 500x500 6,4 kw z dozownikiem płynu myjącego, automatycznym zmiekczaczem oraz wyswietlaczem temperatury
Silanos
8 007 Dodaj do koszyka
Zmywarka kapturowa 500x500 6,75 kw z dozownikiem płynu nabłyszczającego i myjącego Zmywarka kapturowa 500x500 6,75 kw z dozownikiem płynu nabłyszczającego i myjącego
Silanos
12 356 Dodaj do koszyka
Zmywarka kapturowa 500x500 z dozownikiem płynu myjącego Zmywarka kapturowa 500x500 z dozownikiem płynu myjącego
Silanos
13 326 Dodaj do koszyka
Zmywarka kapturowa 500x500 z dozownikiem płynu myjącego oraz pompą wspomagąjącą płukanie Zmywarka kapturowa 500x500 z dozownikiem płynu myjącego oraz pompą wspomagąjącą płukanie
Silanos
14 072 Dodaj do koszyka
Zmywarka kapturowa 500x500 z dozownikiem płynu myjącego oraz pompą wspomagąjącą płukanie i zmiekczaczem automatycznym Zmywarka kapturowa 500x500 z dozownikiem płynu myjącego oraz pompą wspomagąjącą płukanie i zmiekczaczem automatycznym
Silanos
14 328 Dodaj do koszyka
Zmywarka kapturowa 500x500, 6,8 kw z dozownikiem płynu myjącego Zmywarka kapturowa 500x500, 6,8 kw z dozownikiem płynu myjącego
Stalgast
7 990 Dodaj do koszyka
Zmywarka kapturowa 500x500, 10 kw z dozownikiem płynu myjącego Zmywarka kapturowa 500x500, 10 kw z dozownikiem płynu myjącego
Stalgast
8 990 Dodaj do koszyka
Zmywarka kapturowa 500x500, 10 kw z dozownikiem płynu myjącego i pompą wspomagającą płukanie Zmywarka kapturowa 500x500, 10 kw z dozownikiem płynu myjącego i pompą wspomagającą płukanie
Stalgast
9 690 Dodaj do koszyka
Zmywarka kapturowa 500x500, 10 kw z dozownikiem płynu myjącego i pompą wspomagającą płukanie i pompą zrzutową Zmywarka kapturowa 500x500, 10 kw z dozownikiem płynu myjącego i pompą wspomagającą płukanie i pompą zrzutową
Stalgast
9 990 Dodaj do koszyka
Zmywarka do szkła 350x350 z dozownikiem płynu myjącego Zmywarka do szkła 350x350 z dozownikiem płynu myjącego
Silanos
4 703 Dodaj do koszyka
Zmywarka do szkła 350x350 z dozownikiem płynu myjącego i pompą spustową Zmywarka do szkła 350x350 z dozownikiem płynu myjącego i pompą spustową
Silanos
4 980 Dodaj do koszyka
Zmywarka do szkła 400x400 z dozownikiem płynu myjącego Zmywarka do szkła 400x400 z dozownikiem płynu myjącego
Stalgast
3 540 Dodaj do koszyka
Zmywarka do szkła 400x400 z dozownikiem płynu myjącego i pompą zrzutową Zmywarka do szkła 400x400 z dozownikiem płynu myjącego i pompą zrzutową
Stalgast
3 790 Dodaj do koszyka
Zmywarka do garnków i tac 570x570mm z dozownikiem płynu myjącego oraz pompą wspomagającą płukanie Zmywarka do garnków i tac 570x570mm z dozownikiem płynu myjącego oraz pompą wspomagającą płukanie
Silanos
19 179 Dodaj do koszyka